Menu
Zoeken Annuleer

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Oecumenische Basisschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende personen:
namens het team:   Margriet de Kievid en Mariska Jansen en
namens de ouders:  Roos Bakker, Gea Klein Heerenbrink en Kim Harbers.
In plaats van 2 ouders hebben wij 3 ouders in de MR waardoor 1 ouder geen officieel “stemrecht” heeft.
Kim Harbers heeft dit vorig jaar zo gedaan.  Voor 2017-2018 is besloten dat Roos Bakker deze positie heeft.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.
Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de Directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-,  instemmings-,  informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Oecumenische Basisschool beïnvloeden.
  • Ook zal een afvaardiging van de MR deelnemen aan de sollicitatieprocedure voor nieuwe directeur.
De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.  De agenda en vergaderdata staan op de website.  Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar oec@skbg.nl

Speerpunten 

De speerpunten voor de MR in 2017/2018 zijn:

  • Zichtbaarheid op school; 
  •  Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers;
  •  Verkeersveiligheid bij school nauwlettend volgen;
  •  Jaarplan 2017-2018

De vergaderdata en agendapunten voor het huidige schooljaar:

dinsdag   7 november 2017    
dinsdag   9 januari      2018
dinsdag   6 maart        2018
dinsdag 24 april          2018  
dinsdag   5 juni           2018        formatie / schoolgids 2018/2019

De vergaderingen zijn vanaf 20.00 uur openbaar. 


 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER